GDPR

Så här samlar vi på Inplastor AB in data:
Personuppgifter lagras för att kunna offerera, hantera ordrar, nyhetsbrev mm för den löpande affärsverksamheten. Vi samlar in personuppgifter som frivilligt tillhandahålls till oss, till exempel när det görs förfrågningar och läggs ordrar samt när man väljer att prenumerera på eventuella nyhetsbrev, eller kommunicerar med oss via e-post och andra kanaler där kunder/leverantörer registrerat sig. Uppgifterna vi samlar inkluderar namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som vi behöver lagra för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.

Så används data vi samlar in och lagrar:

Vi använder personuppgifterna för att: Skicka dig eventuella nyhetsbrev och information om offerter och ordrar. Behålla historik om personer som haft kontakt med oss. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör datan tillgänglig för en tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som företagets kontaktperson. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med våra leverantörer, exempelvis våra transportleverantörer.

Lagring

Personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge kunder fortsätter handla av oss. Om kunder avregistrerar sig upphör vi databehandlingen och tar bort personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial arkiveras i 7 år enligt gällande lag.

Säkerhet

Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Kunders/leverantörers val och rättigheter

Som kund/leverantör har ni alltid rätt att begära ett utdrag och att vi rättar felaktiga uppgifter. Du som kund/leverantör har rätt att begära att era uppgifter raderas, och kan när som helst välja att avregistrera dig, i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort personuppgifterna från vårt register. Avregistrering sker genom att skicka mail till info@inplastor.se