Vi vet hur man skapar plasttryck och sitt eget tryck på plast!

Inplastor driver idag en omfattande tryckeriverksamhet. Vi trycker på plast, trä samt diverse olika material. Vi har med detta utvecklat mycket hög kompetens för tryck på de flesta material och använder i huvudsak tre trycktekniker. Screentryck, Offsettryck och Digitaltryck i små och stora format.
Resultatet blir i samtliga fallen en stark och tålig tryckyta som mycket väl matchar materialets höga resistens mot t ex nötning, fukt och kemikalier.

Inplastor är sedan 1994 kvalitets- och miljöcertifierade. Genom ett kontinuerligt förbättringsarbete, bland annat i samarbete med ledande materialtillverkare kan vi ständigt utveckla förbättrade tryckmetoder och ökad produktkvalitet.

Rätt material i alla miljöer

Plast är ett högst flexibelt material som gör bra ifrån sig i de flesta sammanhang. Hög resistens mot fukt, kyla och kemikalier gör plasten idealisk i alla klimat och temperaturer. Inomhus i t ex kyl- och frysdiskar, verkstads- och andra krävande miljöer. Utomhus ett material som behåller sin nykänsla under mycket lång tid oberoende av alla de yttre krafter som normalt gör livet både fult och tråkigt för andra reklam- och informationsbärare.

Liten plastskola

Plast, av latinets Plasticus (formbar) tillhör den stora gruppen polymera material.
Med polymera material menas vanligtvis en organisk förening av mycket stora molekyler i långa kedjeformationer.

Polymerer förekommer i både naturlig form som t ex proteiner och i syntetisk form som bas i plastmaterial. Detta gör polymerer till ett mycket vanligt förekommande material. Vi använder dem i kläder, färg, betalkort, förpackningar, datorer, skyltmaterial och mycket annat som idag ses som en naturlig del av vår vardag.

Plast som material förekommer idag i ett stort antal variationer och sammansättningar. Plastens bas är polymerer som byggs upp av s.k. monomerer genom en process som kallas polymerisation.

De uppkomna polymererna tillförs därefter olika tillsatser och resultatet blir plast med olika egenskaper.

Image